Disclaimer

Gelieve aandachtig deze voorwaarden te lezen. Door deze website te bezoeken, neemt u de gebruiksvoorwaarden aan. Als de gebruiksvoorwaarden niet aanneemt, dan hebt u geen toegangsrecht tot deze website. Deze disclaimer geldt op iedere webpagina waarin ottie.be een hyperlink opneemt met de intentie deze disclaimer te laten gelden.

Deze website is eigendom van ottie.be vof

Bedrijfsgegevens:
Ottie.be VOF
Karbeelstraat 1
8510 Marke
Tel: 056 228133
Mobiel: 0476 015060
Mail: wim@ottie.be
Ondernemingsnummer:  BE 0809.917.336

Het doel van deze website is om iedereen kennis te laten maken met de diensten en producten van Ottie.be vof.

De inhoud van deze website, zijnde foto’s, animaties, logo’s, teksten, buttons, tekeningen, data, bedrijfsnamen, video en audio e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Ottie.be vof of rechthoudende derden. Deze zijn enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, publicatie, verkoop, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is verboden, zonder uitdrukkelijk geschreven toestemming van ottie.be vof.

Wij stellen alles in het werk om de inhoud van deze website steeds zo correct en volledig mogelijk te houden. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kan u steeds contact met ons opnemen ter correctie van de aangeboden informatie.

Alle verstrekte inhoud is van algemene aard en kan dus niet als advies worden beschouwd.

Wij trachten deze website zo optimaal mogelijk bereikbaar te houden, al bieden we geen garanties op de correcte werking ervan. Het kan gebeuren dat de website tijdelijk onbereikbaar is omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen. Ottie.be vof kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website.

Ottie.be vof kan in geen geval tegenover wie dan ook voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website, aansprakelijk gesteld worden. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Dit betekent echter niet dat wij de inhoud daarvan goedkeuren en/of controleren. Ottie.be vof kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik ervan. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Wij raden aan steeds de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzamelt bij het verlaten van deze website.

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk.

Uw privacy is belangrijk, daarom is de meeste informatie op onze website beschikbaar zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet achterlaten. Wanneer u contact wenst op te nemen is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om uw vragen vlot te kunnen beantwoorden. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Deze website kan gebruik maken van cookies om de werking van de website te verbeteren. Wanneer u niet wenst dat deze tijdelijke cookies op uw computer wordt geplaatst, kan u dit uitschakelen bij uw browserinstellingen. Indien cookies worden gebruikt, verzamelen zij geen demografische gegevens over de bezoeker.